پایان نامه خانه سلامت هوشمند | هوشمند سازی ساختمان سلامت محور بر اساس اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء (IOT) کاربردهای بسیار وسیعی در جوامع بشری راه یافته و کمک شایانی در زمینه بهبود و روند زندگی جاری انسانها گردیده است یکی از کاربردها در بخش حوزه سلامت بوده که پیشرفت خیلی خوبی هم داشته و افراد فعال در این حوزه به نگرش های جدیدی دست یافته اند که هوشمند و بدون دخالت دست بشر کارها به خوبی طی می شوند و نیاز به مدیریت صحیح در این امر می باشد.

اینترنت اشیا  کاربردهای فراوانی در سلامت دارد که در اینجا پایان نامه ای نگارش شده با موضوع خانه سلامت هوشمند که با استفاده از علم اینترنت اشیاء توسط حسگرها و هوشمند سازی ساختمانهای سلامت محور توانسته در حوزه سلامت حرف های زیادی داشته باشد. که در این پایان نامه از کاربرد و بررسی کامل چگونگی بهره از هوشمندسازی خانه سلامت نوشته شده است و یک پایان نامه ای در زمینه خانه های هوشمند می باشد که کاملا  طبق اصول پایان نامه نویسی در چند فصل توضیح داده شده است از چگونگی علم اینترنت اشیا در ایران ،موارد مصرف و کاربرد گجت های هوشمنددر خانه های سلامت و چگونگی ایجاد یک خانه سلامت  محور هوشمند می باشد.

خانه سلامت

مختصری از بازار اینترنت اشیا در حوزه خانه های سلامت محور

بخش های کوتاه از پایان نامه به اختصار برای آشنایی بیشتر شما از پایان نامه خانه های هوشمند آورده شده تا آشنایی کاملی از نحوه نگارش این پایان نامه داشته باشید در بخشی از پایان نامه در مورد موضوع بازار اینترنت اشیا در ساختمانهای سلامت به میان آمده است که در این خصوص ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺎل  2025 ﺑﺎزار IOT ﺣﺠﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪاي ﺑﯿﺶ از 11  ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. بازار ﺟﻬﺎﻧﯽ خانه های ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﺮاه را ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ همراه، نرم افزار ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ داﻧﺴﺖ در ﻣﻮرد ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ و ﺑﺮآوردﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

شرکت ﮔﺎرﺗﻨﺮ ﺑﺎزار ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت IOT در بحث  ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. بر اساس این پیش بینی ها ساعت هوشمند و جامه های هوشمند بیشترین سهم بازا را در این دسته از محصولات خواهند داشت. بر اساس تحقیقات شرکت IDTechEx امروز حدود 70% بازار مربوط به ساعت هوشمند در بخش سلامتی و تناسب اندام می باشد.

خانه سلامت هوشمند

ایده ها و پیشنهادات در حوزه خانه های سلامت هوشمند

در زمینه هوشمند سازی سلامت محور بسیار جای کار و تلاش و فعالیت دیده میشود به صورتی که آینده جهان ما در جهت ارتقاء این  محصولات دیده میشود و شرکت های بزرگی نیز در این زمینه شروع به فعالیت کرده اند از جمله کمبود هایی که در این زمینه مشاهده میشود بالا رفتن سطح تکنولوژی در زمینه بررسی پارامتر ها میباشد  که بیشتر حسگرهای موجود در بازار و کار شده روی آنها به صورت تماسی  هستند و حتما نیاز به در ارتباط مستقیم بودن آنها با فرد مورد نظر میباشد با بررسی های انجام شده و سابقه چند ساله این جانب در زمبنه هوشمند سازی خانه ها و ادارات پیشنهادات و نظریه های فوق ارائه میشود که از نظر این جانب قابلیت اجرا و بررسی بیشتر را دارد

  • ایجاد سنسور هایی جهت اندازه گیری میزان تناسب وزنی با توجه به قد و وزن هر فرد در مکان های مورد عبورو مرور
  • حسگرهای بررسی میزان تپش قلب و فشار خون با توجه به امواج عبوری موجود در ساختمان و بررسی بازگشت و انعکاس آنها
  • ایجاد سنسور های تکامل یافته حرارتی برای بررسی میزان دمای افراد در خانه و تنظیم دمای مورد نیاز بدن با توجه به دمای بدن هر شخص 
  • ایجاد سنسور های حرکتی برای برسی میزان فعالیت افراد سالمند  و برسی میزان تحرک مورد نیاز هر شخص
  • قرار دادن سنسور های بررسی میزان شادی و نشاط از روی تشخیص چهره و کمک به سرحالی و نشاط افراد

سنسور های غیر تماسی  امروزه خیلی میتواند در زمینه راحتی هوشمند سازی سلامت محور کمک  حال باشد و به ارتقاء تکنولوژی و کاربردی تر شدن آنها کمک کند

خانه هوشمند: آیا می تواند جایگزین مراقبت های بهداشتی سنتی شود؟

 انتظار می رود که تا سال 2022 ، یک خانه هوشمند به طور متوسط حدود 500 دستگاه هوشمند داشته باشد ، از لامپ های هوشمند و سطل های هوشمند گرفته تا دستگاه های بهداشتی یکپارچه.با این حال ، ابزارهای هوشمند سلامت ساعت های هوشمند و ردیاب ها در حال حاضر برای نظارت کلی بر سلامت ما مناسب نیستند. راه حل های جدید مورد نیاز است و بسیاری از آنها در حال نوآوری هستند. 

خانه هوشمند چیست؟
خانه ای را تصور کنید که در هنگام دوش گرفتن شما  یک چک سریع و غیرتهاجمی انجام می شود و تختخواب شما به سنسورهایی مجهز است که علائم بیماری را تشخیص می دهد. داده هایی جمع آوری شده در دستگاه های مختلف خانگی به اشتراک گذاشته می شود (یا به پزشک بهداشتی منتخب شما منتقل می شود) و هشدارهایی را برای اطمینان از به خطر نیفتادن سلامت شما ارائه می دهد. این سناریوها اکنون به واقعیت تبدیل شده اند.

در آینده نزدیک ، ما می توانیم در خانه هایی زندگی کنیم که از نظر سلامتی در ساختار خود جای داشته باشند. خانه های هوشمند در حال تبدیل شدن به عناصر سازنده شهرهای هوشمند هستند که در آن می توان منابع را به طور موثر و هوشمند تقسیم کرد ، در حالی که خدمات شخصی بر اساس روال و نیازهای منحصر به فرد آنها برای تک تک ساکنان ارائه می شود.

کرستن گرام-هانسن از دانشگاه آلبورگ دانمارک و سارا جی داربی از دانشگاه آکسفورد توضیح می دهند که تعریف مشخصی از خانه هوشمند وجود ندارد. با این حال ، این درک وجود دارد که چنین خانه هایی شامل فناوری سنجش دیجیتال و وسایل ارتباطی هستند که می توانند به طور یکپارچه با یکدیگر صحبت کنند گرام-هانسن و داربی همچنین اشاره كردند كه ، برای برخی ، مفهوم خانه ممكن است با ایده جدید “هوشمندی” سازگار نباشد نقش ها و کارهای روزمره بنابراین ، برخی از کاربران ممکن است تمایلی به پذیرش این الگوی در حال تغییر نداشته باشند ، و اتخاذ پیشرفت های مدرن مربوط به سلامت ممکن است نیاز به مدیریت تغییرات مدبرانه داشته باشد.

حمایت از مراقبان خانواده
راه حل های خانه هوشمند اغلب با توجه به مراقبان طراحی می شوند. صنعت مراقبت های بهداشتی دیجیتال اکنون روش های جدیدی را برای مقابله با کمبود کارکنان و برنامه های شلوغ ارائه می دهد.

ربات های پزشکی کمکی به عنوان مراقبان جایگزین پیشنهاد شده اند. آنها به طور فزاینده ای شبیه به انسان شده و قادر به پاسخگویی به نیازهای مختلف جسمی و عاطفی افراد مورد مراقبت هستند. با رشد هوش مصنوعی احساسی ربات ها ، پذیرش آنها نیز افزایش می یابد.

ربات هایی که در حال انجام وظایف مربوط به مراقبت های بهداشتی در منزل هستند ، ربات های مراقبت از بهداشت در منزل یا HHR نامیده می شوند. دکتر خالد گوهر از دانشگاه استون در انگلستان آنها را به عنوان روباتی توصیف می کند که به متخصصان پزشکی در نظارت بر سالمندان در خانه هایشان کمک می کنند. 3 یک نمونه از این موارد ، Pillo است ، روباتی که می تواند به س questionsالات پزشکی شما پاسخ دهد ، به شما کمک می کند داروها و مکمل های غذایی خود را مدیریت کنید. ، دوباره شارژ دارو سفارش دهید و شما را با تیم مراقبت های بهداشتی خود ارتباط برقرار کنید. این ربات دارای فناوری تشخیص صدا و چهره است و می تواند با سایر دستگاه های پوشیدنی در خانه هوشمند شما همگام سازی شود.

تحقیقات نشان می دهد ، برخلاف نسل جوان فعلی ، افراد مسن نمی خواهند ربات هایشان بیش از حد شبیه انسان باشند. بسیاری از آنها ربات هایی با ظاهر جدی را ترجیح می دهند ، بنابراین سیستم عامل هایی مانند Pillo – که به صفحه نمایش یا بلندگو شباهت دارند – ممکن است بهتر از یک ربات با ظاهر انسان نما مورد استقبال قرار گیرند. همچنین ، افراد مسن ابراز کرده اند که دوست دارند ربات ها در انجام کارهایی مانند خانه داری به آنها کمک کنند ، در حالی که فعالیت های مربوط به مراقبت شخصی (به عنوان مثال لباس پوشیدن ، استحمام و غیره) بهتر است به همراهان انسان سپرده شود.

 

 

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *