دسته بندی نشده

آهک صنعتی | گزارش طرح توجیهی تولید آهک صنعتی

گزارش امکان سنجی تولید آهک صنعتی آﻫﻚ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ را ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﮔﺮدد.   آﻫﻚ دوﻟﻮﻣﻴﺖ ﻳﺎ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ آﻫﻚ داراي %46-35 ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ)   آﻫﻚ ﻛﻠﺴﻴﺖ ﻳﺎ آﻫﻚ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎﻻ ( ﺑﺎ […]دانلود کنید .

دسته بندی نشده

پایان نامه خانه سلامت هوشمند | هوشمند سازی ساختمان سلامت

اینترنت اشیاء (IOT) کاربردهای بسیار وسیعی در جوامع بشری راه یافته و کمک شایانی در زمینه بهبود و روند زندگی جاری انسانها گردیده است یکی از کاربردها در بخش حوزه سلامت بوده که پیشرفت خیلی خوبی هم داشته و افراد فعال در این حوزه به نگرش های جدیدی دست یافته اند که هوشمند و بدون […]دانلود کنید .

دسته بندی نشده

نمونه سوالات استخدامی شرکت پیام آوران رسالت با پاسخنامه

استخدام شرکت پیام آوران رسالت شرکت پیام آوران رسالت مورد پذیرش در رشته های شغلي كارشناس اداری، كارشناس نرم افزا ، تكنسين مكانيک  تكنسين تاسيسات  و كارگرخدمات جهت كاردر نيروگاه ری نیرو می گیرد. جهت استخدام در شرکت پیام آوران رسالت نیاز به قبولی در آزمون ورودی آن می باشید و کسانی جذب شرکت می […]دانلود کنید .

دسته بندی نشده

کاخ چهلستون قزوین | پاورپوینت تحلیل و بررسی عمارت چهلستون

کاخ چهل ستون قزوین معروف به کاخ کلاه فرنگی بنایی است در شهر قزوین. این بنا که تنها کوشک باقی‌مانده از مجموعه کاخ‌های سلطنتی روزگار شاه تهماسب است، در مرکز شهر قزوین و در میدان آزادی (سبزه میدان) قرار دارد و در دورهٔ صفویان و زمانی که قزوین پایتخت بود به کلاه فرنگی مشهور بود. فایل : پاورپوینت […]دانلود کنید .

پاورپوینت

کنترل داخلی و اهمیت آن در سازمان ها به صورت

پاورپوینت کنترل های داخلی مقدمه حسابرسی داخلی به زبان انجمن حسابرسان داخلی (IIA) بیان شد، حسابرسی داخلی به سازمان در در دستیابی به اهداف خود یاری می‌رساند و از طریق برقراری رویکرد منظم و سیستماتیک برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرایندهای مدیریت ریسک، کنترل‌های داخلی و نظام راهبری انجام می‌دهد. هدف اصلی در این فصل، […]دانلود کنید .