پاورپوینت

کنترل داخلی و اهمیت آن در سازمان ها به صورت

پاورپوینت کنترل های داخلی مقدمه حسابرسی داخلی به زبان انجمن حسابرسان داخلی (IIA) بیان شد، حسابرسی داخلی به سازمان در در دستیابی به اهداف خود یاری می‌رساند و از طریق برقراری رویکرد منظم و سیستماتیک برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرایندهای مدیریت ریسک، کنترل‌های داخلی و نظام راهبری انجام می‌دهد. هدف اصلی در این فصل، […]دانلود کنید .